Sale 20%

ชุดนิทานพัฒนา7Q

฿760.00

นิทานเด็ก พัฒนาความฉลาด 7 ด้าน EQ AQ CQ IQ MQ SQ PQ ฝึกเชาวน์ด้วยเกมแสนสนุก แถมสติ๊กเกอร์ พร้อม Quiz Test ท้ายเล่ม นิทานสำหรับเด็ก 4-10 ปี

100 in stock

Description

ชุดนิทานพัฒนา7Q
        การเรียนเก่งอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดอีกต่อไปแล้ว ชุดนิทานพัฒนา 7Q นี้ เป็นเครื่องมือหนึ่งในการฝึกฝน ปลูกฝังให้เด็กมีความรับผิดชอบ รู้จักดูแลตนเอง มีความเข้มแข็ง รู้เท่าทัน พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เด็กที่มีทักษะครบ 7Q จะส่งผลให้เป็นเด็กคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และพร้อมเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบด้าน หากเราพัฒนาทักษะทั้ง 7Q ของเด็กให้ถูกใช้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ก็จะเป็นที่มาของทักษะ EF ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่ช่วยให้เด็กไทยอยู่รอดปลอดภัยในศตวรรษที่ 21ในชุดมี 7 เล่ม ประกอบด้วย
1.  สิงโตมุ่งมั่น (AQ)      2.  ลิงจ๋อนักประดิษฐ์ (CQ)
3.  โลมาร่าเริง (EQ)      4.  ฮูกช่างคิด (IQ)
5.  ยีราฟใจดี (MQ)      6.  ช้างน้อยจอมพลัง (PQ)
7.  เพนกวินเพื่อนเยอะ (SQ)

หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร

1.  ฝึกทักษะวัดความสามารถของลูกใน Q ต่าง ๆ
2.  สนุกกับนิทานสอดแทรกความรู้ทั้ง 7Q
3.  ฝึกคิดเชื่อมโยง ฝึกเชาว์ปัญญากับกิจกรรมติดสติกเกอร์ วาดภาพ ระบายสี โยงเส้นในเล่ม
4.  พัฒนาทักษะ EF ด้าน 

 • จำเพื่อใช้งาน (Working Memory) 
 • ยืดหยุ่นความคิด (Shift / Cognitive Flexibility) 
 • ยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory control)
 • จดจ่อใส่ใจ (Focus Attention)
 • ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) 
 • ติดตามประเมินผลตนเอง (Self Monitoring)
 • ริเริ่มลงมือทำ (Initiating)
 • วางแผนจัดระบบดำเนินการ (Planning & Organizing) 
 • มุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistance)

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

รายละเอียดสินค้า

 • ผู้แต่ง : ชอเชอ/สุทธิวรรณ อำพันทรัพย์ /สุทธิรัตน์ ท้วมเทศ
 • ISBN : ไม่ระบุ
 • ราคา : 950 บาท
 • หนังสือเด็ก ขนาด 9 x 9.5 นิ้ว
 • จำนวน 36 หน้าไม่รวมปก
 • พิมพ์สี่สีสวยงามด้วยหมึก Soy ink (Non Toxic) ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก
 • ปก ผลิตจากกระดาษการ์ดด้านเดียวหนา 250 แกรม
 • เนื้อใน ผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ด 160 แกรม แทรกสติกเกอร์ 1 คู่

 

 

Additional information

Weight 0.6 kg
Dimensions 12 × 12 × 12 cm